MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?

Vil du utgjore en forskjell? Vi stotter deg gjennom hele studiet

AKER SCHOLARSHIP ER ET STIPEND FOR DEG SOM ONSKER A TA EN MASTERGRAD ELLER PHD VED ET AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER.

Stipendet kan sokes av studenter fra alle fagomrader. Du kan soke Aker Scholarship et ar for studiestart (eller eventuelt samme host som du beginner pa studiet).

Aker Scholarship gir deg finansiering som supplerer andre stotteordninger – du vil normalt ikke padra deg studielan under oppholdet. Med vanlig fremdrift er du sikret stotte gjennom hele oppholdet. Stipendet kommer uten bindinger.

Med Aker Scholarship far du mer enn pengestotte. Vi gir deg hjelp i sokeprosessen og folger deg opp gjennom hele studiet.

DU MA V?RE FAGLIG STERK OG HA ET ONSKE OM A BIDRA I SAMFUNNET.

Gode karakterer er en forutsetning for a komme inn ved de beste universitetene. Bade ved opptak pa universitetene og nar vi vurderer om akkurat du skal fa stipend, er det imidlertid mye annet som spiller inn.

Legger du lista hoyt og jobber hardt for a na malene dine? Er du opptatt av hva som skjer rundt deg i samfunnet?

Vi ser etter unge mennesker med engasjement og onske om a “gjore en forskjell”. Vi tror at et opphold pa et av verdens beste universiteter gi that are vil kunnskap og kontakter som kan hjelpe deg til a realisere ditt potensial – bade faglig og personlig.

Vi vet ikke – i dag – hva livet bringer for deg etter ditt opphold i utlandet. Kanskje blir du en sentral bidragsyter i akademia, n?ringliv eller samfunnet for ovrig? Kanskje kan du bidra til a gjore livet bedre for noen av dem som ikke har sa bra that is det? Continue reading MASTER ELLER PHD VED et AV VERDENS LEDENDE UNIVERSITETER?